martes, 12 de abril de 2011

Cartel de gimnasia ritmica

Bocetos realizados para la IV exhibición de Ximnasia ritmica
Consello de Ares